Book your place by contact form or email now This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   TANGO ARGENTINO DANZATFEST IN ZAGREB, JULY

ARGENTINSKI TANGO DANZATFEST U ZAGREBU, SRPANJ

🇬🇧FIRST DAY/🇭🇷PRVI DAN 

 
1. 🇬🇧18:00 - 19:30 workshop Optimizing movement - connect yourself. For all levels. The workshop is not held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50/60HRK. 
 
🇭🇷18:00 - 19:30 radionica Optimalizacija kretnji - poveži se. Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se NE održava u parovima. Prijava potrebne. Nisu potrebne u parovima. 

2. 🇬🇧20:00 - 21:30 workshop Contact surface in linear movements with possibility changing change of direction. For all levels. The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50/60HRK. 
 
🇭🇷20:00 - 21:30 radionica Kontaktne površine u linijskim pokretima s mogućnošću promjena smjera. Za sve razine. Radionica se održava u parovima. Registracija nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. Članarina 50/60HRK. 
 
🇬🇧All workshop of first day in Ante Kovačićeva 4.
🇭🇷Sve radionice prvog dana održavaju se u Ante Kovačićeva 4.
 
 
 
3. 🇬🇧9:21 pm - 01:01 am Throwback to the 90s between practica and milonga with new CRO DJ Val Zee - nuevo, neo, traditional and ... music. - 20HRK. The day before maestro MM birthday. For all dance levels and styles also musical tastes.
Location Ante Kovačićeva 4 (possible change of location).
 
🇭🇷21:21 PM-01:01 Throwback to the 90s milonga/praktika između praktike i milonga s premijerno CRO DJ Val Zee - nuevo, neo, tango argentino and ... glazba. - 20HRK. Uvod u maestrov MM rođendan. Za sve razine plesa i stilova također muzičke ukuse. U Ante Kovačićeva 4 (moguća promojena lokacije).
 
 


🇬🇧SECOND DAY/🇭🇷DRUGI DAN

1.🇬🇧11:00 - 12:30 workshop Release energy - reveal and detect. For all levels. The workshop is held in pairs. Idea is exchanging information and making creations between: leader and follower, leader and leader and also follower and follower. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50/60HRK. 

🇭🇷11:00 - 12:30 radionica Otpusti energiju - otkrij i podjeli. Ideja je razmjena informacija i stvaranja zajedničkih kreacija u paru između: leadera i leadera, folowera i leadera kao  između dva followera. Korisnička članarina 50/60 HRK. Radionica se održava u parovima. Registracija nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. 


2. 🇬🇧18:30 - 20:00 workshop Let's talk with enganche and levada. The workshop is held in pairs. Registration is not required in pairs. Applications required. Membership fee 50HRK. 
 
🇭🇷18:30 - 20:00 radionica Pričajmo s engancheom i levadom. Korisnička članarina 50 HRK. Radionica se održava u parovima. Prijava nije potrebna u parovima. Prijave potrebne. 
 
🇬🇧All workshop in Ante Kovačićeva 4.
🇭🇷Sve radionice  održavaju se u Ante Kovačićeva 4.
 
Route55SuperMariolonga special  milonga WITH LIVE MUSIC and dj Icy.  On DanzATfest July 13, 2019.  Music from tango argentino to other genres with impro of our musicians  Eduard Kobescak and Marko Vukmirović. Mjesni odbor - Voćarska cesta 71 Zagreb, Croatia.
​3. 🇬🇧21:21 - 02:01  Route55SuperMariolonga special B milonga WITH LIVE MUSIC and dj Icy. Location soon. Membership fee 30HRK. Music from tango argentino to other genres with impro of our musicians Eduard Kobešćak & Marko Vukmirović. Location is 
 
🇭🇷21:21 - 02:01  posebna Route55SuperMariolonga rođendanska milonga s živom glazbom I dj Icy. Mjesto održavanje uskoro. Korisnička članarina 30HRK. Glazba tango Argentina do drugih žanrova s impro naših glazbenika Eduard Kobešćak & Marko Vukmirović. 
 
🇬🇧THIRD DAY/🇭🇷TREĆI DAN
 

1.🇬🇧6:00 - 8:00 - watching tango argentino movie and talking about freedom and possiblity in AT.Membership fee 20HRK. 

 
🇭🇷 18:00 - 20:00 zajedničko gledanje filma vezanog uz argentinski tango i razgovor o slobodi i mogoćnosti AT. Članarina 20HRK. 
 
 
Metal heavy, soft to the core – milonga CRO DJ Zee Jay. Selection of songs from artist from heavier geners of music that will make you resort to close embrace even at current high temperatures and maybe even shed a tear. For all dance levels and styles also musical tastes.  July 14, 2019 
 
2.🇬🇧20:02 - 23:23 Metal heavy, soft to the core – milonga CRO DJ Zee Jay. Selection of songs from artist from heavier geners of music that will make you resort to close embrace even at current high temperatures and maybe even shed a tear. For all dance levels and styles also musical tastes.   - 20HRK. Location Ante Kovačićeva 4 (possible change of location).
 
🇭🇷20:02 PM - 23:23 Metal heavy, soft to the core – milonga CRO DJ Zee Jay. Izbor pjesama iz žestokih glazbenih smjerova koji će Vas natjerati da i po ovim visokim temperaturama zaplešete u zatvorenom zagrljaju i čak možda i pustite koju suzu - 20HRK.  Za sve razine plesa i stilova također muzičke ukuse. U Ante Kovačićeva 4 (moguća promojena lokacije).
 
 
 
 
 
 
 

Ante Kovačića 4

 
 
  

ABOUT/O DANZAFEST 
               T

CELEBRATION INTERNATIONAL DANCE DAY THROUGH ARGENTINE TANGO

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA PLESA KROZ ARGENTINSKI TANGO ​

 

Picture

International Dance Day is a global celebration of dance. We celebrate it every April with cultural and art programs of argentine tango in Zagreb, Croatia both for dancers and for non-dancers and all those in love with Argentine tango as well as those who are fascinated by his magic. 
 

Dan međunarodnog plesa je globalno slavlje plesa. Svakoga travnja proslavljamo ga kulturnim i umjetničkim programima argentinskog tanga u Zagrebu, kako za plesače, tako i za ne plesače  za ljubitelje argentinskog tanga, kao i za one koji su opčarani njegovom čarobnošću. 

Workshops, seminars, practicas, milongas, socializing, tango poetry and music, movie projections and much more. 

Radionice, seminari, praktike, milonge, druženja, tango poezija i glazba, filmske projekcije i puno više. ​
All we knew and did not about: ourselves and Argentine tango; ourselves and to the other person and Argentine tango.  

Sve što smo znali i nismo o: samima sobom i argentinskom tangu; samima sobom i drugoj osobi te argentinskom tangu. 
Opening, creating and appreciating free space in non-verbal communication when creating a dance movement and socializing.  
Otvaranje, stvaranje i uvažavanje slobodnog prostora u neverbalnoj komunikaciji pri stvaranju plesnog pokreta i druženju. 
Limited number of participants in some programs related to learning, upgrading and updating the dance knowledge of Argentine tango.  

Ograničen broj sudionika u nekim programima koji se odnose na učenje, nadogradnju i ažuriranje plesnog znanja argentinskog tanga. 
Become a part of the big tango embrace in Zagreb with @ango - music, poetry, dance and social phenomenon. 
Postanite dio velikog tanga zagrljaja u Zagrebu uz @ango kao glazba, poezija, ples i te društvenu pojava. 
Picture
 

APPLICATIONS AND ADDITIONAL INFORMATION
PRIJAVE I DODATNE INFORMACIJE

  • e - mail/elektronička pošta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • web pages formular/kontakt obrsca na internetskim stranicama tangocroatia.weebly.com and www.libertango.eu
  • mobile phone/prijenosni telefon +385 (0) 98 950 2738, Jelena Somogyi
0
0
0
s2smodern